"Generelt i næringslivet i dag er det et økende krav til avkastning som ofte krever effektiviseringstiltak. Av erfaring ser vi at slike tiltak ofte har den konsekvens at det nære og tillitspregede forholdet mange har hatt med sine leverandører er i ferd med å forsvinne. Samtidig får mange følelsen av å miste ”kontroll” på hva som skjer. I Norsk Innfordring AS skal vi ha et forhold til våre kunder som skal preges av gjensidig tillit og nærhet."


 

 

HVORFOR VELGE OSS

Norsk Innfordring AS er et selskap med eiere og ansatte som har svært lang erfaring og bred kompetanse. Vi har effektive og automatiserte innfordringssystemer. Samtidig ønsker vi å understreke sterkt at det i mange tilfeller er avgjørende hvilken kompetanse som den enkelte saksbehandler besitter. Dette er ofte knyttet til lang og bred erfaring, men også saksbehandler sine personlige egenskaper.

Vi har erfaring fra store innfordringsbyrå og kjenner de fordeler dette kan gi og kombinerer nå dette med styrken ved  å være et lite.

For våre kunder skal tjenesten være ukomplisert med tekniske løsninger som krever lite av bruker. Vår administrasjon er samtidig liten med enkle og oversiktlige administrative kostnader som gjør at vi kan tilby en av markedets rimeligste tjenester.


 

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Se linker til noen av våre samarbeidspartnere.

Få en førsteklasses saksbehandler